เกี่ยวกับเรา

Master Maker (Thailand) was established in 2009. As a System Integrator in public and private sectors, we have provided more than 100 successful projects. Also we are listed with Ministry of finance as a class A consultant.

Proficient in Mobile Application, Enterprise Software Development, Software Application, System Integrations, Infrastructure Services, Digital Marketing & Digital Content and Consulting.

Continually providing services to both Public and Private sectors more than 30 organizations.

บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2009 เป็นผู้ให้บริการด้าน System Integrator แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีผลงานมากกว่า 100 โครงการ
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Mobile Application, Enterprise Software Development, Software Application, System Integrations, Infrastructure Services, Digital Marketing & Digital Content และ Consulting ตลอดจนให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากกว่า 30 องค์กร