โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Zealnews

Platform Application สำหรับการสื่อสารครบวงจร เหมาะกับองค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการให้ข่าวสารให้ถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ปรับการใช้งานได้ในรูปแบบของคุณเอง