โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Zealnews

Platform Application สำหรับการสื่อสารครบวงจร เหมาะกับองค์กร หน่วยงาน ที่ต้องการให้ข่าวสารให้ถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ปรับการใช้งานได้ในรูปแบบของคุณเอง

pontep.b

June 29, 2022

โครงการ NSW

โครงการ NSW เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารใบอนุญาตต่างๆ โดยบริษัทได้เข้าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

pontep.b

June 29, 2022

โครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น SMAE GO

เรื่องดีๆ ที่อยากแบ่งปัน กับโครงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น SMAE Go และการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้พัฒนาพนักงานภายใต้ “โครงการพัฒนาที่ปรึกษาทางธุรกิจลูกค้า” ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

pontep.b

June 29, 2022